top of page

Manylion
Details

Arian/Cash

Arian parod yn unig wrth y bar

Cash only at the bar

Wedding Bus

As parking at Rhyd-y-main Village Hall is limited, we would suggest that you use our wedding bus.

 

The bus is scheduled to leave the Marian, Dolgellau at 13:15pm & 17:45pm and will return at 12:00am.

RSVP

Byddem yn gwerthfawrogi pe baech yn ymateb i’r gwahoddiad hwn cyn gynted â phosibl trwy ddefnyddio'r tab RSVP os
gwelwch yn dda :-)

We would appreciate your response to this invite as soon as possible by using the RSVP tab please :-)

Bws Priodas

Gan fod llefydd parcio’n brin yn Neuadd Rhyd-y-main, byddai’n syniad i chi ddefnyddio ein bws priodas.

 

Mi fydd y bws yn gadael y Marian, Dolgellau am 13:15yh & 17:45yh
ac yn dychwelyd am 12:00yb.

Anrhegion/Gifts

Eich cwmni’n unig sy’n bwysig i ni – plîs dewch â chi’ch hunain a’ch sgiliau dawnsio gorau!

Your company is all that matters to us – please bring yourselves and your best dance moves!

Llety/Accomodation

Plîs cysylltwch â ni i gael awgrymiadau llety lleol, mae hefyd croeso i chi osod pabell ar y ffarm!

Please get in touch with us for local accommodation options, you are also welcome to pitch a tent on the farm!

Lleoliad
Location

bottom of page